0.0 Grow Like Tomorrow – Indholdsfortegnelse

4. april 2020
Her kan du se, hvordan indholdsfortegnelsen til vores kommende bog "Grow Like Tomorrow - Vejen til fremtidens bæredygtige fødevaresystemer" ser ud på nuværende tidspunkt. Vi opdaterer løbende indholdsfortegnelsen efterhånden, som vi får de forskellige bidragsydere og indlæg på plads. Hvis du synes, det lyder spændende, så støt bogens tilblivelse via vores crowdfunding: på Coop's hjemmeside.

Opdateret 21. juni 2020

Kapitel 1: Den globale dimension

Bogen starter med et indledende kapitel, som sætter den overordnede ramme og giver resten af bogens indhold et globalt perspektiv. Hvorfor laver vi denne bog? Og hvorfor nu? Hvordan hænger verdenssituationen og de problemer, vi ser i vores moderne samfund, sammen med vores forhold til og produktion af fødevarer? Vi zoomer ud og tager udgangspunkt i FN’s verdensmål og det hele set fra Jordens vinkel. Samtidig kigger vi også lidt indad og gør status på, hvor TagTomat er nået til, siden udgivelsen af vores sidste bog, og på hvorfor vi mener, at tiden er moden til denne bog netop nu.

Verdensmålsbænk til Realdania lavet af TagTomat - Jarmers Plads

Foto: Michael Gjern Levin

Et udpluk af artiklerne i kapitel 1:

TagTomat: Prolog

Minik Rosing: Klodens tilstand fra Jordens perspektiv

Mogens Lykketoft: FN’s verdensmål

Andreas de Neergaard: Fremtidens bæredygtige fødevarer fra jord til bord

TagTomat: Verdensmålsbænken – en plads til dialog og viden

… med flere på vej.


Kapitel 2: Den klimamæssige dimension

Bogens andet kapitel har fokus på, hvordan vi kan arbejde med de problemer, der relaterer sig til den klimakrise, vi står overfor – både i større skala og vores nære hverdag. Hvordan kan vi finde alternative løsninger og fødevarekilder? Hvordan kan vi indrette os, så vi tilpasser os efter de konsekvenser klimaforandringerne allerede har, og så vores handlinger sætter et positivt klimaaftryk? Mange af de cases og eksempler I ser i bogens andre kapitler, er selvfølgelig også en del af løsningen – især i kapitel 3 og 5, for i virkeligheden er det hele jo flettet sammen i komplekse systemer.

Foto: Molly Mullane

Et udpluk af artiklerne i kapitel 2:

CONCITO v. Michael Minther: Fremtidens fødevarer

Per Gundersen: Den private have som CO2-oplagring

Bugging Denmark: Fårekyllinger som fremtidens urbane fødevare

GUIDE / TagTomat: Regnvandsopsamling og liv i haven – skab flere grøfter i baghaven

Peter Norris: Den private have som selvforsynende laboratorium

… med flere på vej.


Kapitel 3: Den cirkulære dimension

Vejen til bæredygtige fødevaresystemer handler ikke kun om fødevarernes vej fra jord til bord. Det handler i høj grad også om vejen fra bord til ? Netop hvad der sker med vores “rester”, er essentielt, og kapitel tre har fokus på, hvordan vi kan udnytte restprodukter, så de får nyt liv og mening i stedet for at ende som affald. Hvordan kan vi recirkulere vores ressourcer? Hvordan kan vi i udnytte rester fra én produktion til at skabe nye fødevarer? Både fordi vi skal passe vores ressourcer, og fordi vores afskaffelse af affald påvirker både klima, natur og vores egen sundhed.

Foto: TagTomat

Et udpluk af artiklerne i kapitel 3:

TagTomat: Danish Upcycle – Upcycling af affald i lokale cirkulære kredsløb

BRØL: Øl på affald – et brøl for den cirkulære tænkning

Jonas Edvard Studio: Naturen som byggematerialer

Æblerov: Én mands affald, en anden mands guld

GUIDE / TagTomat: Fra isboks til selvvandende plantekasse

GUIDE / TagTomat: Fra kaffegrums til spiselige svampe

GUIDE / TagTomat: Lav dine egne bivokswraps

… med flere på vej.


Kapitel 4: Den naturlige dimension

Bogens fjerde kapitel sætter naturen i fokus. Vi tror på, at vores forhold til naturen er nært forbundet med forholdet til vores fødevarer. Vi rykker sammen i større og større byer, og lader flere store veje gennemskære vores landskab. Vi henter vores snorlige gulerødder i det nærmeste supermarked, og tænker måske ikke så meget over, hvordan guleroden er kommet derhen. Hvilke konsekvenser det for vores natur og den biologiske mangfoldighed? Hvordan kan vi skabe plads til naturens andre organismer – både på landet og i byen, så vi kan indgå i det komplekse økosystem, vi nu engang er del af?

Havedesign til urbane haver

Foto: Kirstine Kiilerich

Et udpluk af artiklerne i kapitel 4:

Maria Gjerding: Naturen nu og i fremtiden

Hans Peter Ravn: Urban biodiversitet og bynatur

Bybi: Bestøvning, insekter og social bæredygtighed i byen

GRIM, To good to go m.fl.: En ny fødevareæstetik

GUIDE / TagTomat: Lav dit eget bihotel for de vilde bier

GUIDE / Søren Iversen: Byg dit eget bistade

… med flere på vej.


Kapitel 5: Den lokale dimension

“Think global, act local” – er omdrejningspunktet i dette femte kapitel, hvor vi ser nærmere på, hvordan lokal forandring og sammenhængskraft kan skabe nye muligheder for både vores forhold til og produktion af fødevarer. Hvordan kan vi tænke fødevareproduktion ind i storbyen, og ved hjælp af fremtidens teknologi indrette os med nye dyrkningsformer, som en naturlig del af byens økosystem? Hvordan kan lokale netværk give os mulighed for hurtig omstilling? Og hvordan kan du i højere grad dyrke fødevarer i baghaven/baggården – hvad enten du er til grøntsager, svampe eller (kanin)kød?

Foto: TagTomat

Et udpluk af artiklerne i kapitel 5:

TagTomat: Små fødevarevirksomheder i og omkring byen – netværk og vidensdeling – alle de seje projekter i hele landet, fra fællesskab i Nordvest til Øhave på Samsø

Nabo Farm: Urban farm leverer lokalt og bæredygtigt mikrogrønt

Tine Kortenbach: Spis dine dyr – høns og kaniner i baggården

Funga Farm: Dyrkning af svampe i byen

ØsterGRO: Farmen på taget

Dansk Tang: Så er der serveret

GUIDE / TagTomat & Bendt Rossander Sørensen: Dyrk svampe i baghaven og køkkenhjørnet

… med flere på vej.


Kapitel 6: Den forretningsmæssige dimension

Bæredygtighed handler ikke kun om klima og natur – alle de gode initiativer og projekter rækker ikke langt, hvis de ikke er økonomisk bæredygtige og kan betale huslejen. Derfor ser vi i bogens sjette kapitel nærmere på de forretningsmæssige aspekter. Hvordan kan vi skabe levedygtige forretninger på benene og samtidig understøtte den grønne omstilling? Hvordan kan vi som erhvervsdrivende lære af hinanden? Og hvilke værdier prioriterer vi udover kroner og ører? Der er selvfølgelig ikke én simpel opskrift, men kapitlet tager udgangspunkt i TagTomats erfaringer, og andre gode eksempler, som vi kender.

Foto: Flemming Gernyx

Et udpluk af artiklerne i kapitel 6:

Christian Villum: Fremtiden for Open Source

Økotopen: Regenerativt jordbrug i marsken

Rabarbergården: Selvforsynende restaurant på landet

TagTomat: Fra hobby til gazellevirksomhed på 5 år

… med flere på vej.


Kapitel 7: Den sociale dimension

Gør-det-selv, gør-det-grønt og gør-det-sammen! Det har været det grundlæggende princip i TagTomat, helt fra begyndelsen. Og netop gør-det-sammen er vigtigt, hvis vi skal ændre fremtiden. Det handler om at løfte i flok, for når mange mikrohandlinger flyder sammen, bliver strømmen stærk. Og den seneste tid har netop vist os, at det kan lade sig gøre. Dette næstsidste kapitel handler derfor om det sociale. Hvad sker der, når vi organiserer os i forskellige fællesskaber? Hvordan kan vi løfte sammen og lære af hindanden på tværs af generationer, geografiske afstande og forskellige personligheder? Hvordan kan vi skabe blivende grønne fællesskaber? Dette er blot nogle af de spørgsmål, kapitlet her søger svar på.

||||||

Foto: TagTomat

Et udpluk af artiklerne i kapitel 7:

Lars Zimmermann: Social Commons – om at bygge fællesskaber

TagTomat / Bendt Rossander Sørensen: Digitale fællesskaber og fælles passion

Signe Schrøder: Grønne fællesskaber på tværs af landet

TagTomat: Haven som fælles tredje og læringsrum

Smukfest v. Jonas ‘Pindhund’: Danmarks smukkeste skovhave – lokal forankring og engagement

… med flere på vej.


Kapitel 8: “Den fjerde dimension”

Selvom dette kapitel er det afsluttende og 8. i rækken, har vi valgt at kalde det for “den fjerde dimension”. Vi hentyder her til teorierne om rummets mulige fjerde dimension, og tager dig med på en rejse i tid og rum. Hvordan ser fremtiden ud? Hvad kan vi lære af for- og nutid, og hvordan kommer vi videre herfra? Alle bogens eksempler er selvfølgelig en del af fremtidens løsningsmodeller, og resten af bogens kapitler peger også fremad. Dette sidste kapitel samler trådene. Vi ser på de yngre generationers handlekraft, og kaster blikket mod de nytænkninger af fortidens strukturer, der skal til for at komme videre mod fremtidens bæredygtige fødevaresystemer.

Foto: Kristine Kiilerich

Et udpluk af artiklerne i kapitel 8:

Gro Selv: Et laboratorium for kommende generationers hverdagsbæredygtighed

Helle Solvang: Fremtidens fødevarer – regenerative smålandbrug

Farendløse Mosteri: Regenerativt smålandbrug – et mosteri ved Ringsted

Jacob Hartmann: Guerilla bureaukrati

… med flere på vej.


Lød det som en bog, du gerne vil læse? Så støt tilblivelsen af bogen gennem vores crowdfunding, som du kan læse mere om her på Coop’s hjemmeside:

Forudbestil din bog her

Del også meget gerne i dit netværk, så vi sammen kan realisere bogen, og læs mere om bogprojektet og følg med i processen på www.tagtomat.dk/growliketomorrow.

Grøn Front!!
/ Mads og hele holdet bag TagTomat