Åben Skole: Forløb 1 – Biodiversitet i byen & frøbomber

8. juni 2020
Lad TagTomat og skolehaven komme til dig, og inddrag praktiske hands-on aktiviteter i din undervisning om bæredygtighed, natur og dyrkning. Forløbet er velegnet til elever fra indskoling til udskoling. Med udgangspunkt i de samme praktiske aktiviteter tilpasses undervisningen efter alderstrin. Dette forløb er et af vores udbud under "Åben Skole" i Københavns Kommune. Læs mere om booking og praktisk info på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Begreber: Biodiversitet, byrum, natur, insekter, bestøvning, guerilla gardening.

Årstid: Forår/sommer/sensommer. Frøbomberne kan laves hele året, men kast dem gerne mellem april-august.

Før besøget:
– Forbered eleverne med undervisning om sammenhængen i økosystemer, bestøvende insekter og biodiversitet.

Aktiviteter under TagTomat’s besøg:
– Introduktion til frøbomber: Hvad er en frøbombe? Hvor stammer konceptet fra?
– Vi laver frøbomber og sætter dem til tørring.
– Undervisning om bynatur og biodiversitet tilpasset aldersgruppen.

Efter besøget – når frøbomberne skal spredes:
– Tag på tur i lokalområdet og kast jeres frøbomber, og/eller giv eleverne nogle med hjem.
– Evt. videre arbejde med biodiversitet i undervisningen.


Inspiration til øvelser/lege, som passer til temaet:

Kredsløbsøvelse: Eleverne simulerer sammenhængen i et økosystem ved hjælp af et netværk af snor. Se mere og find forskellige kort til gratis download her.

Fødekæde-tagfat: Lav en række laminerede kort med 3-4 forskellige organismer i en fødekæde. Det kan fx være blomster, sommerfugle, småfugle og rovfugle. Til at starte med får hver elev udleveret et kort. Du kan kun blive fanget af en, som er niveauet over dig i fødekæden. Fx kan blomsterne kun blive fanget af sommerfuglene. Når du er blevet fanget, går du tilbage til gamemasteren (den voksne) og får byttet dit kort til et andet – og så tilbage i fangelegen. Ved udvekslingen af kort er der god mulighed for at få en snak om, hvad der sker i fødekæden, og legen er god helt ned til børnehavealderen.
Vi har lært legen af naturvejleder Anne Hjerrild Rønning, og du er velkommen til at tilpasse den videre.


Undervisningsark og videoguide:

Her finder du to undervisningsark til gratis download: Et som er målrettet indskolingen/mellemtrinnet og et som er målrettet udskolingen. Arkene indeholder en mere uddybet beskrivelse af før-under-efter samt en praktisk guide, der trin-for-trin viser, hvordan I laver frøbomberne.
I videoguiden fortæller vi lidt om, hvordan du kan vinkle din undervisning ift. de forskellige alderstrin og viser hvordan I laver frøbomberne.

Du kan bruge arket og videoguiden som forberedelse til vores besøg eller som inspiration til at lave forløbet helt på egen hånd. I så fald kan du finde materialer til at lave frøbomber her.

Undervisningsark og video er på vej…….


Praktisk info:

Læs mere om hvordan og hvornår du kan booke et besøg på www.tagtomat.dk/aaben-skole.


TagTomats FrøBombe var finalist til Danish Design Award 2016.