Åben Skole: Forløb 2 – Mikrogrønt & fotosyntese

8. juni 2020
Lad TagTomat og skolehaven komme til dig, og inddrag praktiske hands-on aktiviteter i din undervisning om bæredygtighed, natur og dyrkning. Forløbet er velegnet til elever fra indskoling til udskoling. Med udgangspunkt i de samme praktiske aktiviteter tilpasses undervisningen efter alderstrin. Dette forløb er et af vores udbud under "Åben Skole" i Københavns Kommune. Læs mere om booking og praktisk info på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Begreber: Urban farming, spiring, vækstforhold, fotosyntese, frø.

Årstid: Hele året. Beregn 1-2 uger til jeres mikrogrønt er høstklart.

Aktiviteter under TagTomats besøg:

1. Dialogisk undervisning om mikrogrønt, frø og bylandbrug.
2. Lav dyrkningssæt med mikrogrønt – fx i gamle mælkekartoner.
3. Sæt evt. gang i forsøg med fotosyntese (sæt nogle mørkt og andre lyst).

Efter besøget – når frøene er spiret:
5. Opfølgning på forsøg, snak om hvad der er sket med frøene: Hvordan er det gået for dem i mørke? Hvad har planter brug for, når de skal vokse? Hvorfor har frøene ikke brug for næring til den første spiring?
6. Undervisning om (by)landbrug, fødevareproduktion og hvordan vi skaber bæredygtige fødevaresystemer.


Praktisk info:

I skal selv sørge for følgende materialer:

  • Gamle mælkekartoner

Læs mere om hvordan og hvornår du kan booke et besøg på www.tagtomat.dk/aaben-skole.


GrowGreen by TagTomat – Dyrk dit eget mikrogrønt