Åben Skole: Forløb 3 – Insekter og bestøvning

8. juni 2020
Lad TagTomat og skolehaven komme til dig, og inddrag praktiske hands-on aktiviteter i din undervisning om bæredygtighed, natur og dyrkning. Forløbet er velegnet til elever fra indskoling til udskoling. Med udgangspunkt i de samme praktiske aktiviteter tilpasses undervisningen efter alderstrin. Dette forløb er et af vores udbud under "Åben Skole" i Københavns Kommune. Læs mere om booking og praktisk info på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Begreber: Biodiversitet, insekter, bestøvning, co-evolution.

Årstid: Forår/sommer/sensommer. Blomsterfrøene kan sås fra april-august, bihotellerne kan laves hele året, men bierne flytter ind i foråret.

Aktiviteter under TagTomats besøg:

1. Hvad er bestøvning? Hvilke insekter er med til at bestøve planterne? Dialogisk undervisning om bier (tamme vs. vilde), sommerfugle og andre insekter, som bestøver.
2. Vi laver bihoteller og sår insektvenlige blomster.
3. Hvad kan vi gøre for at give de bestøvende insekter gode forhold fremover? Dialogisk undervisning om forhold både på skolen og i resten af samfundet.

Efter besøget – opfølgning og videre undervisning:

4. Undervisning om landbrug og/eller (co-)evolution.


Praktisk info:

Læs mere om hvordan og hvornår du kan booke et besøg på www.tagtomat.dk/aaben-skole.