Åben Skole: Forløb 3 – Insekter & bestøvning

8. juni 2020
Lad TagTomat og skolehaven komme til dig, og inddrag praktiske hands-on aktiviteter i din undervisning om bæredygtighed, natur og dyrkning. Forløbet er velegnet til elever fra indskoling til udskoling. Med udgangspunkt i de samme praktiske aktiviteter tilpasses undervisningen efter alderstrin. Dette forløb er et af vores udbud under "Åben Skole" i Københavns Kommune. Læs mere om booking og praktisk info på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Begreber: Bestøvning, insekter, fødekæde, biodiversitet, co-evolution, honning, biavl, vilde bier, mimicry.

Årstid: Forår/sommer/sensommer. Blomsterfrøene kan sås fra april-august, bihotellerne kan laves hele året, men bierne flytter ind i foråret.

Før besøget:
Forbered eleverne til besøget med undervisning om blomster, bestøvning og frø(dannelse). I kan også komme ind på honningbiernes liv, og på hvordan I kan se forskel på fx bier og hvepse samt på diversiteten blandt vores bestøvere.

Aktiviteter under TagTomats besøg:
Dialogisk undervisning tilpasset klassens aldersting om vigtigheden af bestøvning og biodiversitet blandt vores bestøvere, bestøvere og deres forskellige livsformer (fx tamme vs. vilde bier).
– Vi laver bihoteller og snakker om hvordan bierne bruger dem.
– Vi hænger hotellerne op og sår insektvenlige blomster.
– Hvad kan vi ellers gøre for at give de bestøvende insekter gode forhold? Dialogisk og aktiv undervisning om forhold både på skolen og i resten af samfundet.

Efter besøget – vand blomster og kig til bihotellerne:
Vand de blomster, vi har sået og kig til jeres bihoteller jævnligt. Har I været så heldige, at der er flyttet nogen ind? Arbejd videre med, hvordan I kan skabe gode forhold for vores andre bestøvere: dagsommerfugle, natsværmere og sågar nogle typer af biller og fluer. Eller med andre emner relateret til bestøvning. Det kan fx være hvordan planter og insekter har udviklet sig sideløbende, hvordan insekter efterligner hinanden eller hvordan landbrug (herunder erhvervsbiavl) og forhold for de vilde bestøvere er relateret.


Undervisningsark og videoguide:

Her finder du to undervisningsark til gratis download: Et som er målrettet indskolingen/mellemtrinnet og et som er målrettet udskolingen. Arkene indeholder en beskrivelse af før-under-efter samt en praktisk guide, der trin-for-trin viser, hvordan I laver bihotellerne.
Arkene er lige til at printe ud (tryk på billedet og download pdf’en) og have med til undervisningen. Især med de store elever, som kan arbejde mere selvstændigt, er det en fordel at printe side 2 – den praktiske guide, og dele den ud til eleverne.
Videoguiden er tænkt som din forberedelse. Her viser vi hvordan I laver bihoteller, og fortæller herefter lidt om, hvordan de kan inddrages i undervisningen.

Åben Skole forløb 3 – indskoling og mellemtrin

Åben Skole forløb 3 – udskoling

Video er på vej…

Du kan bruge arket og videoguiden som forberedelse til vores besøg eller som inspiration til at lave forløbet helt på egen hånd. Du skal bruge nogle bambusstænger, snor mv. og så nogle insektvenlige frø, som du fx kan finde her:

Find blomsterfrø her

Inspiration til øvelser/lege, som passer til temaet:

Kredsløbsøvelse: Eleverne simulerer sammenhængen mellem bestøvere, blomster og andre organimser i et økosystem ved hjælp af et netværk af snor. Se mere og find forskellige kort til gratis download her.

Fødekæde-tagfat: Lav en række laminerede kort med 3-4 forskellige organismer i en fødekæde. Det kan fx være blomster, vilde bier, sommerfugle, småfugle og rovfugle. Til at starte med får hver elev udleveret et kort. Du kan kun blive fanget af en, som er niveauet over dig i fødekæden. Fx kan blomsterne kun blive fanget af bier eller sommerfugle. Når du er blevet fanget, går du tilbage til gamemasteren (den voksne) og får byttet dit kort til et andet – og så tilbage i fangelegen. Ved udvekslingen af kort er der god mulighed for at få en snak om, hvad der sker i fødekæden, og legen er god helt ned til børnehavealderen.
Vi har oprindeligt lært legen af naturvejleder Anne Hjerrild Rønning, og du er velkommen til at tilpasse den videre.


Praktisk info:

Læs mere om hvordan og hvornår du kan booke et besøg på www.tagtomat.dk/aaben-skole.