Åben Skole: Forløb 4 – Dyrkning i byen

8. juni 2020
Lad TagTomat og skolehaven komme til dig, og inddrag praktiske hands-on aktiviteter i din undervisning om bæredygtighed, natur og dyrkning. Forløbet er velegnet til elever fra indskoling til udskoling. Med udgangspunkt i de samme praktiske aktiviteter tilpasses undervisningen efter alderstrin. Dette forløb er et af vores udbud under "Åben Skole" i Københavns Kommune. Læs mere om booking og praktisk info på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Årstid: Forår/sommer/sensommer.
Beregn 1-2 måned til de hurtigtvoksende afgrøder er høstklare.

Begreber: Urban farming, urban gardening, vækstforhold, selvvanding, upcycling, blandingskultur, sædskifte, jord-til-bord.

Beskrivelse:
Dette forløb har fokus på urban gardening og dyrkningsmetoder, der er særligt gode, når vi skal dyrke grønt i byens rum. Vi kommer ind på ansvarligt ressourceforbrug, upcycling af restmaterialer, biodiversitet, effektiv udnyttelse af byens rum, forskellige økologiske dyrkningsmetoder og vores forhold til vores fødevarer.

Aktiviteter i løbet af TagTomat’s besøg:
1) Vi laver selvvandende plantepotter af materialer fra husholdningen, og fylder op med jord og forskellige frø.
2) Vi bygger en selvvandende plantekasse af genbrugsmaterialer, og fylder op med jord og forskellige frø.
3) Vi gennemgår forskellige dyrkningsmetoder, som er særligt velegnede i byen og snakker om, hvordan vi kan skabe mere urban biodiversitet eller snakker om, hvor vores fødevarer kommer fra, hvordan vi kan mindske afstanden fra producent til forbruger, og hvilken forskel urban gardening kan gøre.

Før-under-efter:
Inden besøget er det en god idé at I beskæftiger jer med landbrugstema, planters generelle vækstbetingelser (næringsstoffer, sol og fotosyntese og vand) og begrebet ’biodiversitet’.
Efter besøget af TagTomat, skal I følge op på dyrkningen. Der skal vandes, og det er – især med de mindre børn – en god idé løbende at snakke om, hvad der sker, når frøene spires. Her kan I også komme ind på fotosyntese, og I kan evt. bruge planteflaskerne til at lave forskellige forsøg med lys- og næringsforhold.


Praktisk info:

Læs mere om hvordan og hvornår du kan booke et besøg på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Det skal I selv sørge for:
Eleverne skal selv medbringe gamle sodavandsflasker eller mælkekartoner og gamle klude hjemmefra.


KlikBede i Kongens Køkkenhave