Åben Skole: Forløb 5 – Cirkulære ressourceflows & svampedyrkning

8. juni 2020
Lad TagTomat og skolehaven komme til dig, og inddrag praktiske hands-on aktiviteter i din undervisning om bæredygtighed, natur og dyrkning. Forløbet er velegnet til elever fra indskoling til udskoling. Med udgangspunkt i de samme praktiske aktiviteter tilpasses undervisningen efter alderstrin. Dette forløb er et af vores udbud under "Åben Skole" i Københavns Kommune. Læs mere om booking og praktisk info på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Begreber: Svampe, nedbrydning, kredsløb, økosystem, symbiose, parasitter, frugtlegeme, mycelium, upcycling, urban farming, fødevarer, jord-til-bord.

Årstid: Hele året – men især om efteråret.
Beregn 2-6 uger til svampene er klar til høst (afhængig af om I bruger halm eller kaffegrums).

Før besøget:
Forbered eleverne til besøget med undervisning om nedbrydning, næringskredsløb, respiration eller svampe som organisme (afhængig af klassens alderstrin).

Aktiviteter under TagTomats besøg:
Vi snakker lidt om svampe, deres levevis og svampedyrkning.
– Vi laver dyrkningskits med spiselige svampe.
– Fælles opsamling med spørgsmål som: Hvad tror eleverne, der kommer til at ske i jeres dyrkningskits? Hvordan hænger det sammen med nedbrydning i naturen? Og evt. med respirationsligningen? Hvorfor brugte vi ”affald” som dyrkningsbeholdere? Og hvad med derhjemme – genbruger de også ressourcer der?
– Vi slutter af med en snak om upcycling og cirkulær økonomi som forretningsmodel, hvordan svampedyrkning i byen kan være en bæredygtig fødevarekilde, eller laver et par lege/øvelser relateret til nedbrydning og svampenes rolle i økosystemer (tilpasset klassens alderstrin).

Efter TagTomats besøg – følg svampenes vækst:
Tjek jævnligt jeres dyrkningskits og følg svampenes vækst. I kan evt. lave en timelapse, når der begynder at komme frugtlegemer. Slut af med at høste og spise svampene. Vej evt. jeres dyrkningskits inden I høster. Hvad er der sket undervejs? Fortsæt gerne forløbet med undervisning om nedbrydning og “krible-krable-dyr”, næringskredsløb og landbrug, affaldssortering eller som en del af et tema om fremtidens fødevarer. Lav evt. en mini-kompost.


Undervisningsark og videoguide:

Her finder du to undervisningsark til gratis download: Et som er målrettet indskolingen/mellemtrinnet og et som er målrettet udskolingen. Arkene indeholder en beskrivelse af før-under-efter samt en praktisk guide, der trin-for-trin viser, hvordan I laver jeres dyrkningskit med svampene.
Arkene er lige til at printe ud (tryk på billeder og download pdf’en) og have med til undervisningen. Især med de store elever, som kan arbejde mere selvstændigt, er det en fordel at printe side 2 – den praktiske guide, og dele den ud til eleverne.
Videoguiden er tænkt som din forberedelse. Her får du en introduktion til det vigtigste omkring svampedyrkning, og vi fortæller herefter lidt om, hvordan det kan inddrages i undervisningen.

Åben Skole forløb 5 – indskoling og mellemtrin

Åben Skole forløb 5 – udskoling

Video er på vej…….

Du kan bruge arket og videoguiden som forberedelse til vores besøg eller som inspiration til at lave forløbet helt på egen hånd. I så fald kan du finde materialer til svampedyrkning her:

Find grej til svampedyrkning her

Mere viden og inspiration til øvelser/lege, som passer til temaet:

Du kan læse meget mere om svampe og svampedyrkning samt finde flere øvelser om svampe i vores undervisningsmateriale “TagTomats SvampeUnivers”, som du kan finde til gratis download her:

TagTomats SvampeUnivers

Find også flere guides og få svar på evt. spørgsmål på

forum.tagtomat.dk

Herunder finder du et par andre idéer til øvelser i undervisningen.

Det levende mycelium: Lad eleverne simulere, hvordan myceliet (svampens “rødder”) vokser igennem jeres vækstmedie i dyrkningskittet. Start med én elev, som er det første lille mycelium. Nu nedbryder myceliet lidt af vækstmediet og får energi til at vokse: Elev 1 rækker begge sine arme ud og lægger hver hånd på ryggen af en elev mere (elev 2 og 3). Myceliet fortsætter med at nedbryde og vokse og spreder sig som et netværk gennem dyrkningskittet: Elev 2 og 3 rækker hver en arm ud, og sætter en hånd på ryggen af elev 4, 5, 6 og 7, som gør det samme osv. Til sidst har eleverne dannet et stort forgrenet netværk af mycelium. Nu er myceliet nået hen til et hul i bøtten: Lad tre elever danne et frugtlegeme, som først er krummet helt sammen og sidenhen vokser op og strækker sine hatte flot op (eleverne retter sig op og folder armene ud). Nu er du blevet sulten og høster frugtlegemet (de tre elever) på én gang.

Nedbrydningstidslinje: Læg en lang snor på jorden med en række laminerede ark med tidsangivelser (10 år til 1.000.000 år) langs snoren. Find eksempler på forskelligt affald, fx organisk materiale, plast, glas, papir, pap osv. Præsenter et stykke affald ad gangen og lad eleverne placere sig på snoren ved den tidsangivelse, som de tror passer med nedbrydningstiden for det pågældende affald.

Kredsløbsøvelse: Eleverne simulerer sammenhængen i et økosystem ved hjælp af et netværk af snor. Se mere og find forskellige kort til gratis download her.


Praktisk info:

I skal selv sørge for:

  • Bøtter fra fødevarer – mælkekartoner (indskoling/mellemtrin) eller is- eller skyrbøtter på ca. 1 liter (udskoling).
  • Kaffegrums (udskoling).
  • Evt. plastikbokse (20-60L) og fiberdug til minikompost (hvis I vil lave den efterfølgende).

Læs mere om hvordan og hvornår du kan booke et besøg på www.tagtomat.dk/aaben-skole.