Åben Skole: Forløb 5 – Cirkulære ressourceflows og svampedyrkning

8. juni 2020
Lad TagTomat og skolehaven komme til dig, og inddrag praktiske hands-on aktiviteter i din undervisning om bæredygtighed, natur og dyrkning. Forløbet er velegnet til elever fra indskoling til udskoling. Med udgangspunkt i de samme praktiske aktiviteter tilpasses undervisningen efter alderstrin. Dette forløb er et af vores udbud under "Åben Skole" i Københavns Kommune. Læs mere om booking og praktisk info på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Begreber: Nedbrydning, cirkulære ressourceflows, upcycling, svampe.

Årstid: Hele året – men især om efteråret.
Beregn 2-6 uger til svampene er klar til høst (afhængig af om I bruger halm eller kaffegrums).

Aktiviteter under TagTomats besøg:
1. Hvad er cirkulære ressourceflows? Og hvordan genbruges ressourcer i naturen? Dialogisk undervisning om nedbrydning, og hvordan eleverne (måske) genbruger derhjemme.
2. Hvad er svampe og hvilken rolle spiller de for nedbrydning og naturen? Dialogisk undervisning om svampe.
3. Vi sætter gang i svampedyrkning – enten laver eleverne selv svampebokse eller også klargør vi dyrkningskit til kaffegrums.

Efter TagTomats besøg – undervisning om nedbrydning:

4. Krible-krable dyr – hvem hjælper med nedbrydningen? Snak om hvilke dyr, vi kender fra skoven/legepladsen. Tag på krible.krable og/eller svampejagt. Tag forskellige prøver i skoven med de store elever.
5. Lave evt. en minikompost til skolen.


Praktisk info:

Læs mere om hvordan og hvornår du kan booke et besøg på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

I skal selv sørge for:

  • Bøtter fra fødevarer – fx is eller skyr (min. 1L) eller mælkekartoner.
  • Kaffegrums.
  • Evt. plastikbokse (20-60L) og fiberdug til minikompost (hvis I vil lave den efterfølgende).