Åben Skole: Forløb 6 – Plantens dele og spiring

8. juni 2020
Lad TagTomat og skolehaven komme til dig, og inddrag praktiske hands-on aktiviteter i din undervisning om bæredygtighed, natur og dyrkning. Forløbet er velegnet til elever fra indskoling til udskoling. Med udgangspunkt i de samme praktiske aktiviteter tilpasses undervisningen efter alderstrin. Dette forløb er et af vores udbud under "Åben Skole" i Københavns Kommune. Læs mere om booking og praktisk info på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Begreber: Rødder, blade, stængel, blomst, fotosyntese, næringsoptag, formering.

Årstid: Forår-sensommer.
Beregn ca. 1 måned til forspiring og herefter ca. 2 måneder til solsikkerne er blevet store. Startes forløbet op senere, kan der også bruges bønner eller ærter i stedet, som får lov til at spire og gro i vindueskarmen.

Aktiviteter under TagTomats besøg:

1. Lav hjemmelavede potter til (for)spiring i gamle mælkekartoner.
2. Dialogisk undervisning om frø: Hvor kender vi dem fra? Hvad skal der til for at de spirer?
Hvis det er større elever – om DNA og arveanlæg.
3. Sæt solsikker eller andre frø til (for)spiring inden døre.

Efter besøget – når solsikkerne er spiret og har flere sæt blade:
4. Hiv forsigtigt én af de spirede planter op (med rødder!). Snak om plantens forskellige dele: Hvad sker der i rødderne? Hvad sker der i bladene? Hvad er stænglen til? Hvor kommer der blomster?
5. Udplant solsikkerne i haven, og følg deres videre vækst.

Når solsikkerne har modne frø:
6. Høst frø fra solsikkerne (lad gerne nogle stå til fuglene). Snak om, hvordan frøene er blevet til, og hvor mange der er kommet ud af det ene frø, I såede i foråret.


Praktisk info:

Læs mere om hvordan og hvornår du kan booke et besøg på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Det skal I selv sørge for:

  • Gamle mælkekartoner og klude.