Åben Skole: Forløb 7 – Planteformering og afgrøder

8. juni 2020
Lad TagTomat og skolehaven komme til dig, og inddrag praktiske hands-on aktiviteter i din undervisning om bæredygtighed, natur og dyrkning. Forløbet er velegnet til elever fra indskoling til udskoling. Med udgangspunkt i de samme praktiske aktiviteter tilpasses undervisningen efter alderstrin. Dette forløb er et af vores udbud under "Åben Skole" i Københavns Kommune. Læs mere om booking og praktisk info på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Årstid: Forår/sommer/sensommer.
Beregn ca. 3 måneder til løg/kartofler er høstklare, 1-2 måned til de hurtigtvoksende afgrøder er høstklare.

Begreber: Frø, vegetativ formering, næringsoplag, vækstforhold, forspiring, spiring, vækstforhold.

Beskrivelse:
Dette forløb har fokus på, hvordan planter kan formere sig på forskellige måder – både kønnet formering via frø, som spredes på forskellig vis, og ukønnet via stiklinger og næringsoplag.

Aktiviteter i løbet af TagTomat’s besøg:
1) Vi ser på forskellige frø – enten med vores bare øjne eller gennem stereolup/mikroskop.
2)  Vi laver selvvandende plantepotter af materialer fra husholdningen, og fylder op med jord og forskellige frø, og sætter gang i et vækstforsøg.
3) Vi snakker om, hvordan forskellige planter har forskellige måder at formere sig på, og hvad der skal til for at frø kan spire.

Før-under-efter:
Inden besøget er det en god idé at I beskæftiger jer med landbrugstema, planters generelle vækstbetingelser (næringsstoffer, sol og fotosyntese og vand) og begrebet ’biodiversitet’.
Efter besøget af TagTomat, skal I følge op på vækstforsøgene. Der skal vandes, og det er – især med de mindre børn – en god idé løbende at snakke om, hvad der sker, når frøene spirer.


Praktisk info:

Læs mere om hvordan og hvornår du kan booke et besøg på www.tagtomat.dk/aaben-skole.

Det skal I selv sørge for:

  • Eleverne skal selv medbringe gamle sodavandsflasker eller mælkekartoner og gamle klude hjemmefra.

||||||||||||