Design, anlæg og bæredygtig drift – baggårde og urbane haver

Hos TagTomat er vi eksperter i at skabe grønne baggårde og urbane haver, som giver et inspirerende uderum med grobund for fællesskaber – mellem beboere på tværs af boligforeningerne i baggården, frivillige i den urbane have eller de ansatte på virksomhedens tagterrasse.

​Co-design og samskabelse

I designfasen inddrages beboere og brugere så meget som muligt for at styrke ejerskabet. Vi arbejder med jeres gode idéer, kommer med rådgivning og vejledning samt en endelig kvalitetssikring, så I ender med et resultat, I vil være glade for i mange år fremover.
Hvis det ønskes, laver vi gerne flotte og inspirerende tegninger af det fremtidige resultat, men ellers er vores tilgang, at I får mere ud af jeres ressourcer ved at skyde selve anlægsarbejdet hurtigere i gang.

Anlæg og medbyggerworkshops

Vi arbejder ud fra devisen gør-det-nemt og gør-det-sammen. Det betyder som regel, at vi laver ca. 80% af arbejdet – det tunge anlæg, det fagligt nødvendige og det mest besværlige arbejde. Herefter færdiggør vi anlægsprojektet sammen med jer til medbyggerworkshops, som sætter skub i fællesskabet.

Bæredygtig (sam)drift

Når anlægget er overstået eller hvis I allerede har en velfungerende baggård / have, tilbyder vi forskellige muligheder for den grønne drift: I kan vælge selv at stå for al pasning og pleje, I kan overlade det 100% til os eller vi kan finde en mellemvej med samdrift, som passer jer.

I TagTomat har vi gode erfaringer med samdrift i samarbejde med beboere, frivillige eller vicevært. Fordelen ved samdrift er, at I bevarer ejerskabet med aktiviteter som styrker fællesskabet, men I får også den fornødne faglige ekspertise, som sikrer at jeres grønne områder udvikler sig til deres fulde potentiale.

Vi drifter ud fra økologiske principper og tager altid udgangspunkt i det bedste for planter og bynatur.
Det betyder fx at vi aldrig bruger pesticider, prioriterer opgaver ud fra planternes trivsel frem for tradition, og vi understøtter en indretning og udvikling af området, som styrker byens biodiversitet.

SKAL VI UDVIKLE ELLER DRIFTE JERES GRØNNE RUM?

Kontakt os og hør nærmere på

Tlf: +45 7199 1966
Mail: info@tagtomat.dk